Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Minh huyện Na Rì nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra thành công tốt đẹp.

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Xây dựng, bồi dưỡng ĐVTN xã Văn Minh có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, có ý thức chấp hành pháp luật; bản lĩnh, tiên phong, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chung sức xây dựng quê hương Văn Minh ngày càng phát triển.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động, phong trào tự nguyện, hiệu quả. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh để Đoàn thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh toàn diện.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Văn Minh khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.  Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Minh , nhiệm kỳ 2022-2027 kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Văn Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ./.

Cổng thông tin điện tử xã Văn Minh

Bài trướcThe 2-Minute Rule for Hot Indian Woman
Bài tiếp theoVital Bits Of Honduras Women

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây